Title with Text and Buttons

Houtskeletbouw

foto houtskeletbouw

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen, iedereen heeft er tegenwoordig de mond van vol. Maar wat betekent dit eigenlijk?
De verschillende definities en vormen van duurzaam bouwen overlappen elkaar. Ik sta achter een integrale visie op ‘duurzaam bouwen’ waarin zowel de menselijke gezondheid als het minimaliseren van negatieve milieu-effecten van belang zijn.
Een duurzaam gebouw ontstaat niet door achteraf een aantal energiezuinige technieken toe te passen zoals het installeren van zonnepanelen of een warmtepomp.
Waarbij ik niet wil zeggen dat ik niet achter deze technieken sta.
Ik zie het duurzaam bouwen-verhaal toch wat ruimer. Er dient van in het begin rekening gehouden te worden met een aantal belangrijke factoren.
Reeds vanaf het eerste ontwerp komen 4 componenten aan bod: ruimtegebruik, materialen, energie en water. 

Duurzaam bouwen betekent voor mij de kringloop van het ‘bouwen’ gesloten houden. Het is in ieder geval een boeiende markt in volle ontwikkeling.

Het ontwerp zal in grote mate het latere energieverbruik van de gebruikers bepalen. Een goede inplanting op het perceel draagt hiertoe bij. De grootte en de compactheid van het gebouw hebben een direct effect op de hoeveelheid warmte die een woning kan verliezen. Een compacte woning heeft een zo klein mogelijk buitenoppervlakte in verhouding tot het binnenvolume, wat resulteert in minder energieverlies. Ruimtes oordeelkundig zoneren en oriënteren kunnen belangrijke warmtewinsten opleveren.
Zones die het meeste warmte nodig hebben, oriënteren naar het zuiden, bergingen en garages naar het noorden. We kunnen met een slim ontwerp heel wat gratis energie uit de zon halen. Deze koudere zones kunnen ook een buffer vormen voor de warmere vertrekken. We kunnen compartimenteren door de verschillende temperatuurzones van elkaar te scheiden door geïsoleerde binnenwanden. Een doordacht ontwerp van een ervaren architect is dus meteen een goeie start.

Een belangrijke keuze is ook het materiaalgebruik. In de nabije toekomst wordt de milieubelasting van gebouwen vrijwel volledig bepaald door de bouwmaterialen. Dit is zeker een item dat belangrijker wordt. Daarom kies ik zoveel als mogelijk voor bio-ecologische materialen: materialen waarvan de grondstoffen onbeperkt voorradig of nagroeibaar zijn. Zowel de gezondheid van de mens als de impact op het milieu staan centraal.

Goéd isoleren is een absolute must!

Een juiste materiaalkeuze voor elke toepassing is erg belangrijk. Zo komen we bij het isolatieverhaal wat mijn inziens van primair belang is in duurzame gebouwen.
Goéd isoleren is een absolute must! Het effect van alle energiemaatregelen is des te groter naarmate men goed isoleert. Dit heeft niet enkel te maken met de isolatiewaarde van de gebruikte materialen maar ook met lucht- en winddicht bouwen en het vermijden van koudebruggen. Nauwkeurige uitvoeringsdetails en een goede werfopvolging zijn dan ook essentieel.

Het zomercomfort mag men ook niet uit het oog verliezen, dit kan ook zonder dure technieken en bijvoorbeeld door een slim ontwerp. De warmteopslag van het isolatiemateriaal is ook belangrijk om oververhitting tegen te gaan. Hoe hoger de warmteopslagcapaciteit, hoe beter. De warmteopslagcapaciteit van cellulose-isolatie is veel beter dan die van veel gebruikte klassieke materialen als xps, pur of glas- of steenwol bijvoorbeeld. De warmteafgifte bij cellulose gebeurt met heel wat vertraging. Dit betekent dat de schommelingen in oppervlaktetemperaturen aan de binnenzijde veel kleiner zijn dan aan de buitenzijde, wat het wooncomfort ten goede komt.

Goed isoleren betekent goed ventileren, dat brengt ons bij de technieken. Om dit op een gecontroleerde manier te doen, heb ik de voorkeur voor een ventilatie type D met warmterecuperatie om een gezonde luchtkwaliteit in de woningen te creëren en te garanderen. Door voorgaande componenten te integreren in een ontwerp wordt de warmtevraag in de woningen beperkt. Dit vraagstuk proberen we op een zo efficiënt mogelijke manier op te lossen. Een correcte warmteverliesberekening door een installateur is hierbij essentieel. De oplossing kan erg uiteenlopend zijn van warmtepomp tot pelletketel, condenserende gasketel of centrale houtkachel. De voorkeur van de opdrachtgever speelt hier uiteraard ook een belangrijke rol. Maar de basis is steeds lage temperatuurverwarming. De vrijgegeven stralingswarmte heeft een geringe luchtverplaatsing en geeft een aangenaam comfortgevoel.
In de mate van het mogelijke en indien het budget het toelaat kiezen we voor hernieuwbare energiebronnen, die niet belastend zijn voor de aarde. Regenwateropvang en -hergebruik is intussen wettelijk verplicht en gelukkig een evidentie geworden. Groendaken en kleinschalige waterzuiveringsinstallaties op basis van een rietveld komen soms ook aan bod. Tot slot gaan efficiënte huishoudapparaten en uiteraard het bewonersgedrag het energieverbruik van een woning ook mee bepalen.

Duurzaam bouwen betekent voor mij de kringloop van het ‘bouwen’ gesloten houden. Het is in ieder geval een boeiende markt in volle ontwikkeling. 

Houtskeletbouw

Alle componenten voor een duurzaam gebouw verenigen in een ontwerp en in de praktijk is geen sinecure. Bij nieuwbouwwoningen die we ontwerpen kiezen we bewust voor houtskeletbouw, maar ook bij verbouwingen wordt deze constructiemethode steeds vaker toegepast. 

Er wordt bewust voor een bio-ecologische opbouw gekozen. De gebruikte materialen vergen van productie tot recyclage weinig energie, ze zijn gemaakt van hernieuwbare grondstoffen en zijn niet schadelijk voor mens en milieu. Door gebruik van deze materialen krijgen de woningen volgende belangrijke bouwfysische eigenschappen: water- en winddicht, luchtdicht en dampopen, koudebrugvrij en kierloos, brandveilig en chemie-vrij, duurzaam en warm, zomerkoel en stil.

Het gebruikte hout is gedroogd, onbehandeld en PEFC gekeurd. Voor dak- en vloerliggers worden meestal I-liggers en samengestelde balken gebruikt met een PEFC- keuring.

Houtskeletbouw is een dankbare bouwmethode om
alle voorwaarden van goed isoleren te vervullen.

Houtskeletbouw is een dankbare bouwmethode om alle voorwaarden van goed isoleren te vervullen. Goed isoleren blijft de basis van een energiezuinige woning. De houtskelet structuren worden kierloos geïsoleerd met ingeblazen cellulose-isolatie. Deze isolatie heeft een hogere warmteopslagcapaciteit dan klassieke materialen. Het effect van alle energiemaatregelen is des te groter naarmate men goed isoleert. Dit heeft niet enkel te maken met de isolatiedikte en isolatiewaarde van de gebruikte materialen maar ook met lucht- en winddicht bouwen en het vermijden van koudebruggen. Hier wordt dan ook veel aandacht aan besteed tijdens het ontwerp, de nauwkeurige uitvoeringsdetails en de uitgebreide werfopvolging.

Ook het belang van betrouwbare bouwpartners is hierin essentieel. Zij moeten bij de werfuitvoering rekening houden met de isolatie en de luchtdichte gebouwschil. Doorvoeren en doorboringen die worden gemaakt voor de technieken, zonwering, elektriciteit, verluchting … moeten door bouwpartners opnieuw lucht- en winddicht worden afgewerkt. Alleen op die manier blijft een goed eindresultaat gegarandeerd. Dit eindresultaat wordt trouwens steeds gestaafd door middel van een luchtdichtingstest.

Het resultaat van al deze inspanningen van alle bouwpartners zijn kwalitatief hoogstaande ecologische woningen met een zeer laag energieverbruik met een zeer hoog en aangenaam wooncomfort.

Het resultaat zijn kwalitatief hoogstaande ecologische woningen met een zeer laag energieverbruik en een zeer hoog wooncomfort.