Partners

Lid van NAV en Passiefhuis-Platform vzw.

 

 

PHP is een onafhankelijke vzw die de bouw van zeer energiezuinige gebouwen wil stimuleren.
PHP richt zich tot bouwheren, professionals en bedrijven.


Lid van VIBE vzw sinds 2001, erkend als VIBE-bouwpartner sinds 2004.

VIBE vzw (Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen) informeert over gezond en milieuverantwoord bouwen en wonen. Ze behandelen alle onderwerpen die hiermee te maken hebben: niet alleen energie- en waterbesparing, maar ook ruimtegebruik, ecologische stedenbouw en gezonde bouwmaterialen. Dit vanuit het standpunt van gezondheid én milieu.  In de databank kan je op zoek gaan naar bio-ecologische producten, leveranciers, verkooppunten, aannemers, architecten,… die een VIBE-erkenning bezitten.


 

 

Begin 2008 werd er met het project 'Energiebewust Architect' gestart.

Doelstelling was op korte termijn een lijst van architecten te vormen met interesse en know how op het gebied van energiezuinig bouwen.